Type Here to Get Search Results !

Eğitim Hakkında Önemli Sözler

EĞİTİM ile İLGİLİ  SÖZLER

Eğitim, tercihe bağlı olamaz. (Townsend)

Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir. (Berry)

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. (Aristoteles)

Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir. (Samuel Smiles)

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar. (Cervantes)

Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. (B.Franklin)

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. (Ralph Waldo Emerson)

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. (Immanuel Kant)

Yurt müdafasının en emin ve en ucuz yolu, eğitimdir. (Büchner)

En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır. (M.Audemars)

Eğitim, kabiliyetleri olgunlaştım; ama vücuda getiremez. (Voltaire)

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. (Lord Byron)

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. (Aristoteles)

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. (Eflatun)

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. (Mark Twain)

Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. (Nicolas Boileau)

Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. (Sokrates) 

Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse, onu öğretebilmek de beceridir. (M. T. Cicero)

Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır. (Dante Alighieri)

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. (Heinrich Mann)

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. (Konfüçyus)

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. (Albert Einstein)

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir. (Herbert Spencer)

Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta alışılmazsa asla öğretilemez. (La Gou)

İnsan için en güzel terbiye, insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. (Walter Scott)

Eğitim, bir insanın dikdatör olmasına değil, önder olmasına yarar. (Lord Braugham)

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. (Thomas Edison)

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. (F. W. Robertson)

Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. (Nelson Mandela)

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. (Montaigne)

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. (Galiani)

Her şeyin bir sınırı vardır. Demir cevheri eğitilerek altına dönüştürülemez. (Mark Twain)

Eğitim insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir. (Albert Einstein)

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. (Erich Fromm)

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. (Albert Einstein)

Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlerinin eseridir. (Louis Bromfield)

Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır. (A. North Whitehead)

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. (Ziya Gökalp)

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır. (Calvin Coleridge)

Eğitim doğrudan becerilerle ilgilidir, oysa öğretim insanı geliştirmekle ilişkili bir kavramdır. (Hutchins)

Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır. (Bishop Creighton)

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin. (Huang-Çe)

İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına… (Peter Senge)

Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın. (Tevfik Fikret)

Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. (Hosea Bacon)

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. (Bernard Shaw)

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur. (Joseph Joubert)

Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. (Thedore Roosevelt)

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. (François de La Rochefaucauld)

Hiç okula gitmedim. Babam da gitmemişti. O yüzden oğlumun çok iyi bir eğitim görmesini istiyorum. (Jackie Chan)

Eğer bir erkeği eğitirsen, bir kişiyi eğitmiş olursun. Bir kadını eğitirsen, tüm aileyi eğitmiş olursun. (Afrika Özdeyişi)

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık, yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. (Albert Einstein)

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. (Seyyid Kutub)

Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. (Henry Adams)

Bir erkek terbiye edildiği vakit, bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur. (Goethe)

Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir. (Goethe)

Ralph Waldo Emerson, kendi yurttaşlarına dünyanın en iyi öğretmenlerini yetiştirmelerini öğütlemiştir. (Van Wyek Brooks)

Dünyada kesinlikle felaket yoktur, özellikle engeller vardır; Eğitim görmüş güçlü bir irade, bunları daima aşar. (Victor Pauchet)

Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir. (Albert Schweitzer)

Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. (L.Brougham)

İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. (Jean J. Rousseau)

Eğitim, hayran olunacak bir şeydir. Fakat zaman zaman şurası hatırlanmalıdır ki, bilmeye değer hiçbir şey öğretilemez. (Oscar Wilde)

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. (Galileo Galilei)

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. (Goethe)

Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur. (Albert Einstein)

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir. (Samuel Smiles)

İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız. (General George Patton) 

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. (Atatürk)

Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin. (M. L. Boren)

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir. (Mark Twain)

Napoleon Bonaparte ve Lincoln, doğdukları günden itibaren /engin, şımarık aile çocukları gibi büyüyüp onlar gibi terbiye alsalardı bugün anladığımız ve tanıdığımız insanlar olamazlardı ve dünya onları tanımazdı. (Alexis Carrel)

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.